Vid brand eller utrymningslarm

Brandskyddsreglerna är ett verktyg som ska användas för att få mesta möjliga säkerhet i fastigheterna.

Med hjälp av brandskyddsregler kan brandriskerna begränsas eller undanröjas.

Tips vid en eventuell brand

  • RÄDDA – först de som är i uppenbar fara.
  • Uppmärksamma alla på larmet/situationen. Hjälp besökare!
  • Uppträd lugnt. Lugn sprider lugn.
  • LARMA – larma räddningstjänsten 112. Svara på larmoperatörens frågor.
  • VARNA – varna alla fönster.
  • UTRYM – utrym via närmsta utrymningsväg.
  • Stanna kvar till du får annat besked av räddningsledaren eller polisbefäl.

För mer info tryck här

Brandfilt