Föreningslokal

FÖRENINGSLOKAL

Det finns en föreningslokal i föreningen.

Lokalen finns på Svedjevägen 27 mellan garagelängorna, är inredd med pentry och kan abonneras för privata fester, föreningmöten, studiecirklar o dyl.

I denna lokal håller också styrelsen sina sammanträden.

Vid hyra av lokalen uttas en lägre avgift för medlemmar. Hyra av lokalen samt betalning görs hos sekreterare, se kontaktinformation på infotavlan i porten i varje hus. Det åligger den som hyr lokalen att städa och återställa den till ursprungligt skick..

 

Bastun

Bastun är belägen i samma hus som föreningslokalen och bokning görs på bokningslistan utanför. Det finns också städmaterial i anslutning till bastuutrymmet. Gör rent i bastun, duschrummet och på golven efter varje användning. Telefontid och nummer till sekreterare finns på anslaget i porten.