Parkeringsplatser

FÖRENINGENS PARKERINGSPLATSER

Till föreningen hör 54 garageplatser och 27 parkeringsplatser.
Avgifterna för parkeringsplats fastställs av styrelsen.

Till parkeringsplatserna utomhus finns boendetillstånd till en fast månadsavgift.

Tillståndet berättigar inte till en fast plats utan är ett sätt för boende att kunna använda parkeringsplatserna utomhus till en billigare kostnad än att betala i parkeringsautomaten.

För att få ett tillstånd går det bra att meddela styrelsen detta genom att lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på Svedjevägen 27.
Avgiften specificeras på hyresavin.

På grund av brandsäkerhetsbestämmelser är garagen endast till för motorfordon och får ej användas som förråd.

Föreningen har ett avtal med ett parkeringsbolag som tillhandahåller parkeringsautomat samt övervakar att betalning erlagts.

'