Rättigheter och skyldigheter

Många vet inte vilka möjligheter man har för att påverka sin bostadsmiljö.

Är du som bostadsrättshavare missnöjd med något finns det flera sätt att påverka, utan att behöva gå med i styrelsen.

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja?

Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 • Inte betalar din avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar din lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.
 • Stadgar för bostadsrättsföreningen upprättas i enlighet med bostadsrättslagen.

En av fördelarna med att bo i en bostadsrätt är att man själv kan påverka sin boendemiljö och en god stämning en förening är inget som uppkommer av sig själv utan beror ofta på att en eller flera personer har engagerat sig i föreningen för att det ska bli trevligt.

Om man har en idé om något man vill påverka, hur ska man gå tillväga då?

Förutom att man kan nämna det när mans ses. Rent formellt kan man lämna in en motion till styrelsen inför årsmötet, då tas den upp och behandlas eller avslås. Det beror ju såklart på innehållet och möjligheterna. En avslagen motion kan alltid omarbetas för att den ska bli accepterad i en form som föreningen gillar.

En motion kan vara att man ska ha fest när föreningen har fyllt 20 år eller om man kanske vill på parkeringen vill införa laddstolpar till elbilar.

Om det finns ett intresse för en motion så kan en arbetsgrupp tillsättas som kan utreda de praktiska frågorna för att genomföra en motion. Enkäter kan skickas ut till medlemmarna för att få en uppfattning om hur stort intresset är och hur mycket av den budget som finns som man kan lägga på en motion.

Du kan driva de frågor som just du tycker är viktiga, det finns ju ingen hyresvärd att vända sig till utan det är du och dina grannar som sätter begräsningarna. En del åtgärder kan ju också påverka värdet på din bostad, du kan verka för en mer välskött gård en upprustad lekplats eller kanske ett upprustat gym i källaren.

Mer information om det du hittar här https://www.riksbyggen.se/bostad/bostadsratter/